Какво е АНАЛИЗ на съдържание ?

Съдържанието е двигателят на всяка успешна SEO стратегия. В днешни дни, SEO оптимизацията повече от всякога разчита на него, за по-добра видимост и ефективност на органичния трафик за бизнеса. С развитието на алгоритмите на търсачките, просто таргетирането на фраза, чрез повтаряемост, не е достатъчна.

Content Analysis

Защо е необходим

АНАЛИЗЪТ НА СЪДЪРЖАНИЕТО?

Причините за нужда от анализ на съдържанието биха могли да бъдат най-различни, защото и Вашият бизнес е уникален сам по себе си.
Практиката ни обаче ни е дала възможност да обобщим следните най-често срещани ситуации, при които анализът на съдържание е наложителен:

 • Уебсайт с добра видимост в търсачките, добри позиции на основните му ключови думи, но почти никакви реализации.
 • Уебсайт с лоша видимост в търсачките, слабо покриване на основните му ключови думи, въпреки дългосрочните усилия на SEO специалистите, работили преди нас по него. В този случай реализациите по страниците му от органичен трафик са нулеви.
 • Уебсайт със средно ниво на видимост в търсачките и съответно позициите на основните му ключови думи. Реализации от органичен трафик се осъществяват, но не са в задоволителни рамки.
 • Уебсайт без правилно оформена маркетингова фуния.
 • Уебсайт се недостатъчно качествено изготвено съдържание.
 • Уебсайт с изготвено съдържание, без предварително проучване.

Проблемите, които Анализа на Съдържанието разрешава

анализ на съдържанието икона

В много случаи клиентите идват при нас с вече изготвен уебсайт и създадено съдържание.

Ситуациите с проблеми са най-различни:

Класираме добре, но нямаме запитвания / продажби
Не класираме никак добре, нямаме трафик, респективно нямаме и запитвания и продажби.

 

Ако при първоначален технически анализ на Вашия уебсайт резултатите са добри, то следващата логическа стъпка е анализ на съдържанието му. Опитът ни в Serpact ни e доказал многократно, че качественото съдържание почти не оставя въпроси при четящия, в случая Вашият потенциален клиент. Така без много да се замисля той извършва действието заложено в маркетинговата ви фуния – микро или макро конверсия. Ако това, обаче не се случва, винаги има причини.

През колко етапа преминава Анализа на Съдържанието на уебсайта?

 • Анализ на структурата и архитектурата на сайта

  През последните няколко години активно се говори за важността на структурата на Вашия сайт за Google. Опитът ни многократно ни е показал, че това наистина е така.

  В този етап ще създадем сайтмап на текущата структура на Вашия уебсайт и ще я анализираме. Почти при всички случаи тук се налага корекция на тази структура, за да повишим качеството на уебсайта Ви и да Ви покажем като по-добри експерти във Вашата ниша.

  Промените в много от случаите включват премахване на страници, преместването им от една част на сайта в друга или създаване на нови страници, които разбира се касаят нови услуги или подуслуги. Последните задължително ще бъдат обсъдени с Вас – като предложение от наша страна, след оформяне на семантичното ядро, подходящо за сайта Ви.

   

 • Анализ на таргетирането на ключовите фрази

  В този етап ще проследим дали правилно поставяте и приоритизирате ключовите си фрази от семантичното ядро по страниците на сайта. Ще проверим за натурална наситеност, за прекалено голяма повтаряемост. Ще проследим и за релевантността на страницата и сайта Ви спрямо фразата, която таргетирате и то не само като споменаване, а и тематично.

  Ще направим проверка и дали не пропускате нещо от семантичното си ядро или спрямо конкурентите си, с което те са по-успешни от Вас в даден момент.

   

 • Семантичен анализ

  През последните 2 години Google все повече и повече се преорентира към Семантичния Уеб и семантичната оценка на уебсайтове с цел по-високо класиране. Това прави неминуемо и покриването на доста важни семантични изисквания от страна на Вашия уебсайт. В този етап влиза анализ за покриването на:

  • • Related keywords
   • Suggested keywords
   • TF-IDF
   • Семантична дистанция и близост между ключови думи понятия
   • Co-occurrence
  • • Phrase-based indexation
   • Работа с Vector Space Model
   • Entities
   • Search Query Intent
   • Topical Relevance

   

 • Анализ на метриките на Вашето съдържание

  Това е последният и най-важен етап за всеки бизнес, а именно изпълнява ли съдържанието крайната си цел – да продава! В този етап ще разгледаме:

  • • как аудиторията реагира на съдържанието Ви
   • дали тя е правилната аудитория за него
   • какви са метриките Ви в социалните мрежи
   • Какъв е сентимента на аудиторията
   • Директно ли продава съдържанието Ви или е спомагателно към осъществяването на продажба на продукт или услуга?
  • • Връщат ли се потребителите по страниците на Вашия сайт или с други думи – посещават ли го отново?
   • Колко дълго време прекарват по страниците на сайта Ви Вашите посетители?
   • Привлича ли съдържанието Ви линкове по натурален начин?

   

Какво ще получите в края на анализа?

Подробен документ с графики относно ефективността и качеството на Вашата текуща стратегия за съдържание по страниците на сайта Ви.
Ще презентираме резултатите пред Вас
Ще ви предложим тактики за подобрение или изготвяне на изцяло нова стратегия, индивидуална и съобразена с нуждите и изискванията на Вашия бизнес

Често задавани въпроси

 

 • За кого е предназначен?
  За малки, средни и големи бизнеси, както и всички собственици на уебсайтове, които имат SEO проблеми като спад на трафик, видимост в Google или позиции по кл. Фрази или искат да подобрят съдържанието си, респективно видимостта си в Google.
 • Как се извършва?
  Ръчно и с помощта на инструменти. В Serpact никога не се доверяваме само на софтуерни инструменти, а голяма част от анализа осъществяваме ръчно. При анализът на съдържание се използва и база от Machine Learning модели, чрез програмиране, много подобно на начина, по който Google оценява съдържанието на един уебсайт. Освен всичко останало извършваме и специализиран Google EAT – YMYL анализ на съдържанието на сайта за пълно обхващане на изискванията на търсещата машина.
 • Какво ще получа?
  Подробен документ с информация за текущото състояние на съдържанието на уебсайта, както и резултатие и ефективността, които то генерира за бизнеса.
 • Какво следва след това?
  По Ваше желание можем да изготвим документ-задание за начините на разрешаване на проблемите със съдържанието, които сме открили по Вашия уебсайт, или да Ви изготвим оферта за съвместна работа с нас за отстраняването им.
 • Може ли да оптимизирам сайта си без съдържание?
  Нишите, в които не е нужна стратегия за съдържание са изключително малко. Добрата SEO стратегия днес е основана именно на стратегия за съдържание и неговата популяризация.