SEO оптимизация

Индивидуален подход към всеки клиент, това ни прави различни и подготвени във всеки проект.

Търсите си SEO агенция, която да бъде съпричастна с вашия бизнес, да работи за вас постоянно, да познава бизнеса ви? Искате ли тя да има опит и познания в сферата на SEO оптимизацията?

SEO агенция Serpact™ ви предлага точно това. Ние работим с малко клиенти, като за целта имаме определен максимум на клиенти, който не надвишаваме. Работим изцяло за вас, сертифицирани сме, имаме опит на различни пазари в най-трудните ниши и постигаме резултати! Запознайте се с различните ни SEO пакети и изберете правилния за Вас..

SEO Част I - OnPage {OnSite} АНАЛИЗ

Задължителни практики при всеки клиент на SEO Агенция Serpact™, които са включени и в трите пакета за SEO оптимизация е така наречения OnPage {OnSite} Анализ без който е невъзможно да се проследи моментното състояние на уеб-сайта. Всички изброени подточки се проверяват, анализират и коригират в рамките на първия/втория месец от процеса на оптимизация:

seo_analiz_boxАнализ на индексирането на уеб-сайта и основни OnPage пропуски;
seo_analiz_box Страници със статус 4xx;
seo_analiz_box Страници със статус 5xx;
seo_analiz_box 404 страница;
seo_analiz_box Robots.txt файл;
seo_analiz_box Конфигурация на XML Sitemap;
seo_analiz_box Sitemap HTML;
seo_analiz_box RSS / Feed;
seo_analiz_box Редиректи {301,302,307 и 308};
seo_analiz_box Статус на www и non-www версии на уеб-сайта;
seo_analiz_box Предупреждения за HTTP/HTTPS уеб-сайт версии;
seo_analiz_box Списък на страници с 302 редирект;
seo_analiz_box Списък на страници с 301 редирект;
seo_analiz_box Страници с повече от един редирект {long redirect chains};
seo_analiz_box Страници с meta refresh;
seo_analiz_box Страници с {rel="canonical"} таг;
seo_analiz_box Счупени вътрешни линкове;
seo_analiz_box Прекалено голям брой връзки;
seo_analiz_box Dofollow изходящи връзки;
seo_analiz_box Вътрешен линк сок на уеб-сайта;
seo_analiz_box Проверка и валидация с валидатори на HTML и CSS кода;
seo_analiz_box Страници с няколко canonical URLs;
seo_analiz_box Страници с Frames;
seo_analiz_box Проверка за много големи страници;
seo_analiz_box Проверка за SEO Friendly URL адреси в уеб-сайта и евентуалното им пренаписване;
seo_analiz_box Динамични URLs;
seo_analiz_box Много дълги URLs;
seo_analiz_box Анализ на снимките;
seo_analiz_box Счупени снимки;
seo_analiz_box Липсващ alt text на снимки;
seo_analiz_box Липсващи {Тitle Тags};
seo_analiz_box Дублирани заглавия;
seo_analiz_box Много дълги заглавия;
seo_analiz_box Липсващи мета описания;
seo_analiz_box Дублирани мета описания;
seo_analiz_box Много дълги мета описания;
seo_analiz_box H1, H2, H3, H4, H5, H6, B и A тагове;

seo_analiz_boxПълен Mark Up Тест;
seo_analiz_box Schema.org;
seo_analiz_box Web Page;
seo_analiz_box Organization;
seo_analiz_box WP Header;
seo_analiz_box WP Footer;
seo_analiz_box WebSite;
seo_analiz_box Site Navigation Element;
seo_analiz_box Hotel;
seo_analiz_box Restaurant;
seo_analiz_box Local Business;
seo_analiz_box Products;
seo_analiz_box Products Reviews;
seo_analiz_box Tabble;
seo_analiz_box Price list;
seo_analiz_box Breadcrumbs;
seo_analiz_box Article;
seo_analiz_box Civic Structure;
seo_analiz_box Service;
seo_analiz_box Web Page;
seo_analiz_box Open Graph проверка и конфигуриране;
seo_analiz_box JSON-LD;
seo_analiz_box RDFa;
seo_analiz_box Microdata;
seo_analiz_box Microformats;
seo_analiz_box Анализ на страница Въпроси и Отговори {FAQ};

seo_analiz_boxСкорост на зареждане на уеб-сайта {Google Page Speed Test};
seo_analiz_box TTFB {time to first byte} анализ;

seo_analiz_boxАнализ на мобилната версия на уеб-сайта {Mobile Friendly Test};
seo_analiz_box Thing with Google тест;
seo_analiz_box Ръчен преглед на уеб-сайта от към UX;

seo_analiz_boxПроверка на Google Console конфигурирането;
seo_analiz_box Проверка на Google Analytics конфигурирането;
seo_analiz_box Свързване на Google Analytics и Google Console;

SEO Част II - Създаване на Content Marketing Strategy

Задължителни практики при всеки клиент на SEO Агенция Serpact™, които са включени и в трите пакета за SEO оптимизация:

seo_analiz_boxПроучване и анализ на ключови думи с акцент на:
- Месечни търсения;
- Трудност за класиране;
- Потенциал в комерсиален аспект;
- Потенциален трафик;
- Брой конкурентни страници в Google;
- Тенденциозност на думата;
- Групиране по определени критерии / локация:
- Цвят;
- Материал;
- Общи думи;
- По потребителски очаквания;
- По тематика и други;
- Семантични фрази и въпроси;

seo_analiz_boxКонкурентност на ниво Google елементи:
- Local Pack;
- Google AdWords;
- Knowledge Cards;
- Shopping Results;
- Image Packs;
- Top Stories;
- Features Snippets;

seo_analiz_boxСписък с класирани думи на проекта с акцент на:
- Базиран на думи от Google Search Console:
- Текуща позиция;
- Трафик;
- CTR;
- Импресии;
- Класирана страница;
- Конверсии базирани на страница;

seo_analiz_boxПроучване на конкуренцията 1:
- Списък с ключови думи, по които позициите на уеб-сайта са по-ниски спрямо основните му конкуренти;
- Пълно сравнение на позициите и видимостта спрямо конкуренцията;

seo_analiz_boxПроучване на конкуренцията 2:
- Списък с пропуснати важни за класиране ключови думи за уеб-сайта;

seo_analiz_boxПроучване на конкуренцията 3:
- Топ страници на конкурентите, ключовите думи, които покриват и техните параметри:
- Топ страници по входящи връзки;
- Топ страници по социални сигнали - харесвания, споделяния, коментари и други;
- Топ страници по органичен трафик;
- Генерални топ страници - тези, които генерират общия трафик;
- Страници с ниско класиране и ниско ниво на трафик в Google;
- Страници с малък брой входящи линкове, но високо ниво на органичен трафик;

seo_analiz_boxОдит на съдържанието:
- URL;
- Заглавие;
- Дължина на заглавието;
- Мета описание;
- Дължина на мета описанието;
- H1 & H2 подзаглавия;
- Дължина на съдържанието;
- Социални сигнали;
- Уникални посещения;
- Време прекарано на страницата;
- Основна ключова дума;
- Свързани ключови думи с основната дума;
- Позиция;
- Обем търсене;
- Авторитетност на страницата;
- Входящи линкове;
- Изходящи линкове;
- Органичен трафик;

seo_analiz_boxСъздаване на Content Marketing матрица - профил на идеалните клиенти и оформяне на маркетингова фуния.

seo_analiz_boxСъздаване на пълен Content Marketing Strategy Plan на базата на събраната информация от всички гореспоменати точки:

SEO Част III - Създаване на Линк Картон и Линк Досие на уеб-сайта

Процеса по изграждане на качествени връзки и цитати към бизнеса е третия основен процес по който работим в Serpact™. Изработката на Линк Картон става много внимателно и се прави чрез редица последователни справка, като ще споменем някой от тях тук. Различните пакети за SEO предлагат и различен обем на работа по Линк профила на всеки уеб-сайт:

seo_analiz_box Анализ на Линк профила на уеб-сайта;
seo_analiz_box Изследване на лошите връзки към уеб-сайта и добавянето им в Google Disavow Tool;
seo_analiz_box Създаване на Линк Досие на базата на анализа от горните подточки;
seo_analiz_box Анализ на Линк профила на конкуренцията;
seo_analiz_box Анализ на цитиранията на бизнеса онлайн;
seo_analiz_box Създаване на Линк Картон в който вписваме план: от къде, кога и как да вземем линкове на базата на всички предходни анализи;
seo_analiz_box Създаване на пълен списък за задължителна регистрация на уеб-сайта в масови и авторитетни уеб-сайтове;
seo_analiz_box Plus профил и Google My Local Business страници;
seo_analiz_box Интеграция в социални мрежи – автоматична и ръчна;
seo_analiz_box Създаване на кръстосани връзки;
seo_analiz_box Подобряване на входящите и изходящите линкове на сайта ви;
seo_analiz_box Social Bookmarking;

SEO Част IV - Пълна прозрачност и пълен контрол над проекта

Всички споменати параметри от OnPage {OnSite}, Линк Картон плюс Линк Досие и Content Marketing Strategy се извършват при стартирането и по време на периода на SEO. Всеки клиент трябва да знае, че ние извършваме постоянен мониторинг на всяка подточка от услугите, които сме споменали. Срок и гаранции за класиране не даваме, защото не е сериозно и професионално. Единствено можем да гарантираме, че ще работим над проекта ви с цялата енергия и умения с които разполагаме.

seo_analiz_box UX (User experience - потребителско преживяване) - подобрение, тестване, контрол и идеи на базата на тенденциите;
seo_analiz_box Usability (използваемост на уеб сайта);
seo_analiz_box Мониторинг на всички OnPage {OnSite} параметри и корекциите им при нужда;
seo_analiz_box Мониторинг на Линк профила на уеб-сайта - вътрешни, изходящи и входящи връзки;
seo_analiz_box Мониторинг на ниво сървър;
seo_analiz_box Мониторинг на 404 грешки;
seo_analiz_box Мониторинг на вредните връзки към уеб сайта.
seo_analiz_box Постоянна комуникация с клиента относно развитието на проекта му.

seo_analiz_box Всеки месец клиента получава SEO Доклад за извършената от нас работа по сайта, за да знаете как се изразходват средствата му.

SEO ПАКЕТ

Стартиращ SERP

1000лв./месечно без ДДС До 20 ключови думи OnPage {OnSite} оптимизация Вписване на 2 статии в блога Content Marketing Strategy + Създаване на Линк Профил PR статии месечно (не е включено в цената)
SEO ПАКЕТ

Бизнес SERP

2000лв./месечно без ДДС До 40 ключови думи OnPage {OnSite} оптимизация Вписване на 4 статии в блога Content Marketing Strategy + Създаване на Линк Профил 1 (една) PR статия месечно (включено в цената)
SEO ПАКЕТ

Корпоративен SERP

3600лв./месечно без ДДС Над 40 до 5000 ключови думи OnPage {OnSite} оптимизация Вписване на 8 статии в блога UX + Content Marketing Strategy + Създаване на Линк Профил 2 (две) PR статии месечно (включено в цената)