Google Page Spread

Google Page Speed Insights

Инструмент от Google за измерване на скорост и други полезни метрики. Анализ близък, до този на алгоритмите на Гугъл.

DeepCrawl

Deep Crawl

Детайлен crawler инструмент, който, освен за изчистване на технически грешки, използваме и при работа с URL структура на уебсайт.

Screaming Frog

Screaming Frog

Един от първите и може би най-добри crawler инструменти в SEO. В креативно съчетание с всички API интеграции, RegEXP и XPath прави чудеса.

ahrefs

Аhrefs

Един от най-добрите инструменти за анализ на линк профил. Използваме го като API интеграция в нашите анализи на най-различни нива.

Oncrawl

Oncrawl

Детайлен crawler инструмент, които освен за дълбочинно изследване на уебсайт, използваме изключително успешно и за семантичен анализ.

SEO PC

SEO Powersuite

Пълен пакет от много полезни SEO, развиващи се с бързи темпове. Любим от тях ни е WebsiteAuditor за техническа работа и анализ на съдържание.

Google Mobile Friendly

Google Mobile Friendly Tool

Изключително полезен инструмент от Гугъл за анализ на уебсайт на ниво mobile-friendliness, както и за поправка на грешки по важност в мобилна среда.

Google Analytics

Google Analytics

Eдин от най-старите инструменти за уеб анализи. Комбинираме данните от Analytics с други данни чрез API за анализ на ниво потребителско поведение и сигнали за уебсайта.

Google Search Console

Следим внимателно всички резултати и грешки на конзолата и ги поправя навременно. Предлагаме и услуга за мониторинг и анализ на резултатите от GSC.

GRST

Rich Snippets Testing Tool

Инструмент за работа с богати резултати директно от Гугъл. Екипът на Серпакт изчиства и валидира всички грешки при работа с тези резултати, подадени от този инструмент.

GSDT

Structure Data Testing Tool

Нашият ежедневен и верен помощник при работата със структурни данни по изисквания на Гугъл. Работим до пълна валидация на данните от инструмента.

GSDT

Search Metrics

All-in-one решение, което използваме за големи уебсайтове при Enterprise SEO услуги, с изисквания за техническа, контент и линк профил работа с богата аналитична дълбочина.

Semrush

Semrush

По наши думи, както и на други специалисти – най-добрият инструмент за анализ на конкуренция в органично търсене, както един от най-добрите за анализ на ключови думи.

Sistrix

Sistrix

Друг инструмент, който използваме за анализ на уебсайтове при реализация на SEO кампании на Enterprise ниво. All-in-one решение с висока прецизност на анализите.

SEO Monitor

SEO Monitor

Още един софтуер, който използваме ежедневно, както за големи уебсайтове Enterprise SEO услуги, така и за малки. Полезен за анализ на ключови думи с висока детайлност за полезност.

Sistrix

Serpact KWR – Semantic Keyword Research Tool

Инструмент за семантичен анализ на ключови думи, разработен по специална технология, базирана на дългогодишния опит на експертите от Серпакт.

SEO Monitor

Nancy – Semantic Content Optimization

Специализиран софтуер за работа със съдържание, базиран на NLP алгоритми, както и Google BERT за максимална прецизност при оптимизация на релевантност.