Банка ДСК: ръст с 16 милиона импресии за 6 месеца

serpact case studies 09 (1)
Общ ръст

16 милиона импресии за 6 месеца

Ръст на телефонните обаждания

от 15 хил. на 54 хил.

Ръст на импресиите в Google Maps /GBP/

от 5,2 млн. до 12,5 млн. показвания

Банка ДСК е една от най-реномираните банки в България. 

Тя е създадена през 1951 г. като Държавна Спестовна Каса – единствената депозитна и кредитна институция за банкиране на дребно. 

В момента Банка ДСК е собственост на унгарската Банка ОТП – регионален лидер на пазара в Централна и Югоизточна Европа. Обслужва над 2,6 млн. клиенти.

Предизвикателството

Екипът на Банка ДСК се свърза с нас поради проблеми с много неточни локации в Google Maps.

 • 286 офиса на Банка ДСК;
 • 154 офиса на SGE (Societe Generale Expressbank);
 • 1 029 банкомата на Банка ДСК и SGE;

Всички тези 1 469 локации не бяха събрани в един общ акаунт, което бе истинско предизвикателство за екипа ни. Трябваше да се оптимизират локациите им в GBP (Google Business Profile) и да се подобри видимостта им в Google Maps.

Други сериозни казуси

 • Липсваща или недостоверна информация.
 • Липсващи локации на офиси и ATM (банкомати).
 • Съществуващи локации на нефункциониращи офиси и ATM (банкомати).
 • Подобрения по техническите аспекти на SEO и по-точно в NAP (Name, Address and Phone Number).

Резултат

Общ ръст с 16 милиона импресии за 6 месеца.

Ръст на телефонните обаждания – от 15 хил. на 54 хил.

Ръст на импресиите в Google Maps /GBP/ – от 5,2 млн. до 12,5 млн. показвания. 

serpact case studies 10 (4)

Повече за Банка ДСК

 • Обслужва над 30 000 клиенти на ден в клоновата си мрежа.
 • Обработва 112 разплащания с карта всяка минута.
 • Издава над 2 млн. активни банкови карти.

Решения и стратегия

В процеса на работа обработихме и оптимизирахме общо 1 469 локации. Като използвахме наш собствен софтуер: All-in-one data solution.

Стъпка 1: Събрахме информация, относно съществуващи и действащи локации.

Стъпка 2: Създадохме таблици с нужната информация, стриктно по Google Business Profile /GBP/ документация.

Стъпка 3: Импортирахме данните в три различни групи локации.

Стъпка 4: Създадохме всички липсващи локации.

Стъпка 5: Коригирахме всички повтарящи се локации.

Стъпка 6: Обновихме състоянието на всеки обект като стриктно използвахме унификация по NAP (Name Address and Phone Number).

Партньорството в комуникацията с Google в процеса на работа бе изключително предимство за нас. 

По време на процеса имахме многократни комуникации с Google и разменихме много имейли, за да изясним някои детайли по подготовката на масовите файлове за импортиране на данни от GBP (Google Business Profile).

Какво постигнахме в цифри

Благодарение на наше собствено софтуерно решение, успяхме да обединим, анализираме и оптимизираме около 1 500 GBP локации в един-единствен изглед.

За целта използвахме RPA (Robotic Processing Automation), както и BigQuery в изграден Performance Marketing инструмент за целите на заданието. 

serpact case studies 11 (3)

Постигнахме следните резултати:

 • Ръст от 3,6 млн. импресии в Google Discover до 11 млн. показвания в Google Business Profile;
 • Ръст от 5,2 млн. импресии в Google Maps до 12,5 млн. показвания / Google Business Profile;
 • Ръст от 1,5 млн. импресии в Google Organic Search до 6,8 млн. показвания в Google Business Profile;

Общ ръст с 16 милиона импресии за 6 месеца.

 • Увеличение на общия брой кликове от 1,01 млн. на 1,31 млн.
 • Увеличение на общия брой импресии от 6,24 млн. на 8,12 млн.
 • Средна позиция от 6,8 на 5,5 / Google Search Console.
 • 106% увеличение на потребителите / Google Analytics.
 • 58% увеличение на conversion rate  / Google Analytics.
 • Ръст от 3,6 млн. до 11 млн. търсения, които не са свързани с бранда.
 • Ръст от 15 хил. до 54 хил. повече телефонни обаждания.
knight block

Нуждаете се от SEO услуга?