PhotoPro.bg: 95% видимост за 9 месеца

Клиент:

PhotoPro.bg (photopro.bg)

Услуга:

Изграждане на уеб-сайт и SEO кампания

Дата на старт:

Юли, 2019

1 Photopro

Въведение

В тази публикация разглеждаме case study /реален случай с наш клиент/, който ни дава изводи и ползи – какви методи да използваме при маркетинг стратегия.

Дейност
Photopro.bg е фотостудио, специализирано за продуктова фотография на онлайн магазини. Предлагат се 360 градусови снимки, видео на аксесоари и дребни артикули, както и заснемане на дрехи, обувки, играчки, промишлени изделия, продукти за търговия на дребно.

Цел
Нужни бяха 9 месеца от разработката на уеб-сайта, изготвянето на SEO стратегията и стартиране на SEO задачите до постигане на заложените цели, а именно постигане на по-висока видимост от 75%

Photopro Tasks
Photopro Tasks

Изграждане на платформа

Започнахме с изграждането на уеб-сайт базиран на WordPress, като не сме използвали тема или определен builder за целта.

В този план си поставихме основни цели:

 • Да не използваме готова тема или builder за уеб-сайта, защото ще намалят скоростта на зареждане на уеб-сайта
 • Да направим custom дизайн с нисък бюджет, за да можем да прехвърлим бюджет към маркетинга
 • Да създадем релевантно съдържание заедно с екипа на PhotoPro, което включва и изображения и видеа (ако е приложимо)

След това в рамките на 25 работни дни изградихме платформата със попълнено съдържание.

SEO стратегия

Наложи се да създадем списък със задачи, преди изграждане на платформата, защото стратегията за съдържание беше свързана с изграждането на съдържанието на уеб-сайта. Създадохме кратък списък с основните задачи, които включихме в стратегията:

PhotoPro Content Marketing Plan

SEO задачи

Създадохме постоянен цикъл със задачи, за да управляваме процеса с пълен контрол в/у обстоятелствата:

 • Създаване на релевантно съдържание в блога
 • Мониторинг на On-Page на уеб-сайта
 • Създаване на вътрешни връзки с добавянето на съдържание
 • Стартирахме работа с медии чрез контактите на Serpact
 • Outreach кампании

Адаптирахме стратегията всеки месец, защото нуждите се променяха и средата беше динамична.

SEO Резултати

Photopro Visibility

Успяхме да постигнем 95% видимост на 9-тия месец от старта на проекта:

Органичен трафик GSC

От стартирането на проекта успяхме за 9 (девет) месеца да постигнем следните резултати:

PhotoPro GSC Performance

GSC Coverage

Проекта беше под постоянен мониторинг и това допринесе за 0 на брой грешки или предупреждения в GSC (Google Search Console).

PhotoPro GSC Coverage

Mobile Usability GSC

Нямахме нито една грешка или предупреждение в GSC за Mobile Usability за периода от 9 месеца:

PhotoPro GSC Mobile Usability

AMP

Интегрирахме още в началото AMP за блога на уеб-сайта, като това допринесе за общото увеличение на видимостта на проекта:

PhotoPro GSC AMP

Structure Data Markup

Реализирахме в самото ядро на WordPress задание за няколко Structure Data Markup, както следва:

 • Breadcrumbs
 • Logos
 • Sitelinks searchbox
PhotoPro Structure Data Markup

Трафик SerpStat

Трафик тренд от началото на проекта до април 2020 година:

PhotoPro SerpStat Traffic Trend

Keywords SerpStat

Keywords тренд от началото на проекта до април 2020 година:

PhotoPro Keywords Trend

Visibility SerpStat

Visibility тренд от началото на проекта до април 2020 година:

PhotoPro SerpStat Visibility Trend

В заключение

Това не е от най-големите проекти на Serpact, но всеки проект има душа и сърце и когато това се предаде на екипа и той работи с желание, резултатите не закъсняват. Това е и една от причините да се гордеем с всеки проект, защото ние не ги разделяме на голям и малък клиент, всички са важни за нас.

knight block

Нуждаете се от SEO услуга?