Sortovi Semena: Миграция на онлайн магазин с 152% ръст на поръчките

Клиент:

SortoviSemena.BG

Услуга:

Миграция на уеб-сайт

Дата на старт:

Февруари, 2019

sports betting des. 2


Въведение

В тази публикация разглеждаме case study /реален случай с наш клиент/, който ни дава изводи и ползи – какви методи да използваме при миграция на уеб-сайт и какво постигнахме.

Дейност
SortoviSemena.BG е един от водещите онлайн магазини в търговията със семена с над 12 000 продукта, препарати за растителна защита, торове, луковици, торф и други. Компанията се е специализирала и в производството и дистрибуцията на различни видове семена. Фирмата е ексклузивен представител за България на Sgaravati sementi Italia. Изключителен вносител на японските професионални семена за зеленчуци на Tokita sementi.

Цел
Миграция на онлайн магазин към Magento без загуба на органичен трафик и продажби.

Извличане на Production

Започнахме с Crawl на уеб-сайта в production среда преди миграцията. Целта беше да запишем всички данни за него: url адреси, технически грешки, предупреждения и забележки, за да можем да предпазим разработчиците от миграция на описаните мерки, които се квалифицират като SEO негативни.

Организирахме предварителна среща с разработчика на уеб-сайта, за да можем да се запознаем с технологията, която ще използват за миграцията. Също така беше презентирана от тяхна страна и документация за новата платформа за която ще извършат миграцията, а именно Magento.

След процеса на Crawling и след срещата с разработчиците успяхме да систематизираме, класифицираме и разпределим коректно всички грешки, предупреждения и препоръки. След този процес подготвихме във удобен формат всички данни за влагане в Техническо Задание към разработчиците.

Извличане на Stage

След като ни бе представена демо среда на уеб-сайта наричана за краткост stage, ние стартирахме анализ на нея, за да проверим дали няма допуснати грешки по Техническо SEO на нея. В този случай се наложи да намерим допълнителни решения за нови грешки, които се класифицират като „нормални“ на базата на една такава миграция. Установените грешки бяха колекционирани в отделен документ с цел „независимост“ на данни и по-чиста среда на работа.

Сравнителен анализ Production и Stage

Тази стъпка се наложи поради липсата на еквивалентност на някои елементи м/у двете платформи, като най-критични бяха:

 • URL йерархия на категории
 • URL йерархия на продукти
 • Визуализация на „header“ и „footer“ меню

Това наложи да се планира логика за редиректи, която да запази чистотата на .htaccess, което може да доведе до непредвидени и или дори предвидени проблеми със скоростта на зареждане и изпълнение на редиректи.

Техническо Задание

След сравнителния анализ, събрахме всички грешки от Stage и Production и ги подготвихме за презентация в Техническо Задание (ТЗ). След това презентирахме пред разработчика и клиента, като това се налага винаги, защото:

 • Клиента взима решенията
 • Разработчика дава отговор на въпросите: „Кога“ и „Може ли“
 • Обсъждат се различни методи за интеграция и начина на мониторинг

Мониторинг на миграция

Този мониторинг е изключително важен и по настояване на разрабочиците се наложи да го правим в т.нар. им система за управление на задачи (това е 99% от случаите нормално и предвидено). Разработчика успя да реализира промените, които бяха наложени в техническото задание в срок без забавяния, което допринесе за резултатите описани по-долу. Това е хронологията на част от задачите:

 • URL йерархия на категории
 • Render анализ
 • Crawl бюджет анализ
 • Server Log Files анализ
 • GSC анализ
 • GA анализ / свързани с SEO
 • Страници със статус 4XX
 • Страници със статус 5XX
 • On-pаge SEO */ Robots.txt *
 • XML Sitemap
 • HTML Sitemap
 • RSS / FEED
 • Non www / и със www
 • Предупреждения за HTTP/HTTPS
  Ръководство за миграция от HTTP към HTTPS
 • Страници с rel=”canonical”
 • Страници с няколко canonical URLs
 • Dofollow изходящи връзки
 • Валидатори на HTML / CSS
 • Страници с Frames
 • Проверка за много големи страници
 • Проверка за SEO Friendly URL адреси
 • Динамични URLs
 • Много дълги URLs
 • Редиректи на ниво продукти 301
 • Редиректи на ниво продукти 302
 • Редиректи на ниво категории 301
 • Редиректи на ниво категории 302
 • Редиректи на ниво информационни страници 301
 • Редиректи на ниво информационни страници 302
 • Счупени линкове / връзки
 • Счупени снимки
 • Липсващ alt text на снимки
 • Липсващ Title Tag
 • Дублирани заглавия
 • Много дълги заглавия
 • Липсващи мета описания
 • Дублирани мета описания
 • H1, H2, H3, H4, H5, H6, A, B тагове
 • AMP
 • Structure Data markup
  Ръководство за Structure Data Markup
 • Скорост на зареждане
  Ръководство за оптимизация на скорост на зареждане на уеб-сайт

Резултати Органичен трафик

След миграция на уеб-сайт се очаква и приема за добър резултат спад на органичен трафик м/у 5% до 20%, но в този случай резултатът е повече от отличен, защото не допуснахме спад на органичния трафик, а напротив – ръст:

 • 28.75% ръст на Users
 • 27.76% ръст на New Users
 • 37.31% ръст на Sessions
Резултати от органичен трафик

Резултати от продажби

Определено всеки онлайн магазин, а и не само има една основна цел да продава повече. В този случай успяхме да подобрим и този параметър за магазина, както следва:

 • 83.63% ръст на Convertion Rate
 • 152.15% ръст на Реализациите
 • От 3 751 продажби на 9 458
Резултати - ръст на продажбите на sortovisemena.bg

Резултати GSC

Важно за всеки SEO специалист е да проследи и данните от Google Search Console (GSC), е и това сме подготвили за вас:

GSC ръст на sortovisemena.bg

Резултати SEMrush

Успяхме да повишим броя на класираните фрази в google.bg в топ 3, топ 4-10, топ 11-20. Също така разширихме Visibility и обема на ключови думи и фрази.

SEMrush ръст на sortovisemena.bg

За нас остава удовлетворението от ефективната работа и силният положителен резултат за клиента ни, като скоро ще добавим и видео отзив от клиента.

knight block

Нуждаете се от SEO услуга?