Sortovi Semena

SortoviSemena.BG: Миграция на онлайн магазин с 152% ръст на поръчките

Клиент: SortoviSemena.BG
Уеб-сайт: www.sortovisemena.bg
Услуга: Миграция на уеб-сайт
Дата на старт: Февруари, 2019
Сподели:

Въведение

В тази публикация разглеждаме case study /реален случай с наш клиент/, който ни дава изводи и ползи – какви методи да използваме при миграция на уеб-сайт и какво постигнахме.

Дейност: SortoviSemena.BG е един от водещите онлайн магазини в търговията със семена с над 12 000 продукта, препарати за растителна защита, торове, луковици, торф и други. Компанията се е специализирала и в производството и дистрибуцията на различни видове семена. Фирмата е ексклузивен представител за България на Sgaravati sementi Italia. Изключителен вносител на японските професионални семена за зеленчуци на Tokita sementi.

Цел: Миграция на онлайн магазин към Magento без загуба на органичен трафик и продажби.

Извличане на Production

Започнахме с Crawl на уеб-сайта в production среда преди миграцията. Целта беше да запишем всички данни за него: url адреси, технически грешки, предупреждения и забележки, за да можем да предпазим разработчиците от миграция на описаните мерки, които се квалифицират като SEO негативни.

Организирахме предварителна среща с разработчика на уеб-сайта, за да можем да се запознаем с технологията, която ще използват за миграцията. Също така беше презентирана от тяхна страна и документация за новата платформа за която ще извършат миграцията, а именно Magento.

След процеса на Crawling и след срещата с разработчиците успяхме да систематизираме, класифицираме и разпределим коректно всички грешки, предупреждения и препоръки. След този процес подготвихме във удобен формат всички данни за влагане в Техническо Задание към разработчиците.

Извличане на Stage

След като ни бе представена демо среда на уеб-сайта наричана за краткост stage, ние стартирахме анализ на нея, за да проверим дали няма допуснати грешки по Техническо SEO на нея. В този случай се наложи да намерим допълнителни решения за нови грешки, които се класифицират като „нормални“ на базата на една такава миграция. Установените грешки бяха колекционирани в отделен докуемент с цел „независимост“ на данни и по-чиста среда на работа.

Сравнителен анализ Production и Stage

Тази стъпка се наложи поради липсата на еквивалентност на някои елементи м/у двете платформи, като най-критични бяха:

 • URL йерархия на категории
 • URL йерархия на продукти
 • Визуализация на „header“ и „footer“ меню

Това наложи да се планира логика за редиректи, която да запази чистотата на .htaccess, което може да доведе до непредвидени и или дори предвидени проблеми със скоростта на зареждане и изпълнение на редиректи.

Техническо Задание

След сравнителния анализ, събрахме всички грешки от Stage и Production и ги подготвихме за презентация в Техническо Задание (ТЗ). След това презентирахме пред разработчика и клиента, като това се налага винаги, защото:

 • Клиента взима решенията
 • Разработчика дава отговор на въпросите: „Кога“ и „Може ли“
 • Обсъждат се различни методи за интеграция и начина на мониторинг

Мониторинг на миграция

Този мониторинг е изключително важен и по настояване на разрабочиците се наложи да го правим в т.нар. им система за управление на задачи (това е 99% от случаите нормално и предвидено). Разработчика успя да реализира промените, които бяха наложени в техническото задание в срок без забавяния, което допринесе за резултатите описани по-долу. Това е хрологията на част от задачите:

 • URL йерархия на категории
 • Render анализ
 • Crawl бюджет анализ
 • Server Log Files анализ
 • GSC анализ
 • GA анализ / свързани с SEO
 • Страници със статус 4XX
 • Страници със статус 5XX
 • On-pаge SEO */ Robots.txt *
 • XML Sitemap
 • HTML Sitemap
 • RSS / FEED
 • Non www / и със www
 • Предупреждения за HTTP/HTTPS
  Ръководство за миграция от HTTP към HTTPS
 • Страници с rel=”canonical”
 • Страници с няколко canonical URLs
 • Dofollow изходящи връзки
 • Валидатори на HTML / CSS
 • Страници с Frames
 • Проверка за много големи страници
 • Проверка за SEO Friendly URL адреси
 • Динамични URLs
 • Много дълги URLs
 • Редиректи на ниво продукти 301
 • Редиректи на ниво продукти 302
 • Редиректи на ниво категории 301
 • Редиректи на ниво категории 302
 • Редиректи на ниво информационни страници 301
 • Редиректи на ниво информационни страници 302
 • Счупени линкове / връзки
 • Счупени снимки
 • Липсващ alt text на снимки
 • Липсващ Title Tag
 • Дублирани заглавия
 • Много дълги заглавия
 • Липсващи мета описания
 • Дублирани мета описания
 • H1, H2, H3, H4, H5, H6, A, B тагове
 • AMP
 • Structure Data markup
  Ръководство за Structure Data Markup
 • Скорост на зареждане
  Ръководство за оптимизация на скорост на зареждане на уеб-сайт

Резултати Органичен трафик

След миграция на уеб-сайт се очаква и приема за добър резултат спад на органичен трафик м/у 5% до 20%, но в този случай резултатът е повече от отличен, защото не допуснахме спад на органичния трафик, а напротив – ръст:

 • 28.75% ръст на Users
 • 27.76% ръст на New Users
 • 37.31% ръст на Sessions

Резултати от органичен трафик

Резултати продажби

Определено всеки онлайн магазин, а и не само има една основна цел да продава повече. В този случай успяхме да подобрим и този параметър за магазина, както следва:

 • 83.63% ръст на Convertion Rate
 • 152.15% ръст на Реализациите
 • От 3 751 продажби на 9 458

Резултати - ръст на продажбите на sortovisemena.bg

Резултати GSC

Важно за всеки SEO специалист е да проследи и данните от Google Search Console (GSC), е и това сме подготвили за вас:

GSC ръст на sortovisemena.bg

Резултати SEMrush

Успяхме да повишим броя на класираните фрази в google.bg в топ 3, топ 4-10, топ 11-20. Също така разширихме Visibility и обема на ключови думи и фрази.

SEMrush ръст на sortovisemena.bg

За нас остава удовлетворението от ефективната работа и силният положителен резултат за клиента ни, като скоро ще добавим и видео отзив от клиента.