SerpAMA – Въпрос 3

Въпрос от Ив Иванова: Не знам доколко е уместен въпросът… Ако на човек му предстои издаване на книга, дали е по-добре в този момент да я издаде в електронен вариант и да изчака с отпечатването ѝ на хартия, или директно да избърза с на хартия? Благодаря.
Serpama №3

Въпрос от Ив Иванова:
Не знам доколко е уместен въпросът… Ако на човек му предстои издаване на книга, дали е по-добре в този момент да я издаде в електронен вариант и да изчака с отпечатването ѝ на хартия, или директно да избърза с на хартия? Благодаря.

Подобни статии