• Какво е Search Engine Optimization?
  • Какво е Search Engine Optimization?

    Какво е SEO? Идва от съкращението "Search Engine Optimization" и в буквален превод означава "оптимизация за търсещи машини". Чрез SEO оптимизация всеки сайт може да получи безплатен таргетиран трафик. За целта потребителят трябва да потърси в търсачка определена дума или израз и да отвори най - подходящия резултат в SERP (Search Engine Result Pages). Чрез този метод може да получите така наречения органичен резултат, който се различава от платените реклами в търсещите машини.


Technical SEO Semantic SEO Local SEO Off-Page SEO