Промяна в PageSpeed Insight на Google

Появи се нова промяна в инструмента на Google за мерене на скоростта
Google Page Speed Insights Major Update

Появи се нова промяна в инструмента на Google за мерене на скоростта

Преди имаше една стойност за оценка на оптимизирането на страниците за мобилни устройства и за десктоп компютри, сега са две.

Към Оценката за оптимизация на PageSpeed Insight вече е добавена и сравнителна оценка за скоростта на зареждана на сайта в секунди.

На картинката виждате двe стойности в секунди.

Първата FCP (First Contentful Paint) се определя от времето, необходимо на потребителя да получи визуален отговор на браузера си (сайта да започне да изобразява съдържанието си). По-бързо време означава по-малко чакане – съответно е по-вероятно той да остане ангажиран и по-малко вероятно да реши, че не му се чака повече и да отвори друг сайт.
Това време зависи основно от връзката на сървъра, големината на head частта му и наличието на рендър блокиращи елементи в нея. Отлагането им и намаляването на големината на head или използването на HTTP/2 server push може сериозно да намали това време и да повиши тази оценка.

Втората DCL (DOM Content Loaded) определя кога HTML кодът на сайта се е заредил изцяло и се е визуализирал. Това е един от факторите, влияещи върху Bounce Rate на страниците – по-бързо зареждане на полезното съдържание е от значение за това дали потребителя ще го изчака или ще реши да търси друго такова съдържание някъде другаде.

Графиките под оценките показват статистичните резултати в проценти на описаните показатели за период от време

graph

Какъв процент от зарежданията на страницата са регистрирали резултати, които покриват критериите за бързо, средно и бавно зареждане.

За FCP за момента те са определени за 1,6 секунди за бързо, 3 секунди за средно бързо започване на изобразяване и над 3 секунди за бавно.
За DCL те са 2,1 секунди за бързо, 4,2 секунди за средно и над 4,2 секунди за бавно зареждане на страницата.

Трябва да се има предвид, че има редица фактори които оказват влияние на тези резултати. Така например при временно натоварване на сървъра или на мрежата, в която се намира, тези времена може да се повишат. Фактори, които влияят на производителността на системата, като хакерски атаки, ъпдейти или действия по поддръжка също влияят на тези времена. Вероятно по тези причини GOOGLE са решили да приемат за резултат (най-вероятно влияещият на класирането резултат) една осреднена стойност на тези резултати.

От една страна, така показаните данни са възможно най-реални. От друга, така не може да се преценят моментните данни на тези стойност при самия тест. Ако ви трябват тези моментни данни, бихме ви посъветвали да се обърнете към GTMerix.

Последният нов елемент (Статистичските данни за страницата) показва големината на страницата в MB и броя на допълнителни, двупосочни предавания на данни, необходими, за да се заредят блокиращите изобразяването ресурси (ако не сте го отстранили като грешка), както и средните стойности на тези величини за други страници, обходени от GOOGLE.

psi
Предложенията за оптимизация за момента не изглежда да са претърпели промени.

Подобни статии