Serpact официално е Европейска Търговска Марка!

Само преди дни получихме сертификата за регистрация на Търговска Марка от Европейски Съюз, с което Serpact официално вече е регистрирана европейска търговска марка, считано от 22.
serpact-eu-trademark

Само преди дни получихме сертификата за регистрация на Търговска Марка от Европейски Съюз, с което Serpact официално вече е регистрирана европейска търговска марка, считано от 22.07./2021 с номер No 018433189!

(35) Реклама; Реклама и маркетинг;
(42)  Предоставяне на изследователски услуги; Технологични услуги; Информационно-технологични услуги; Технологични консултантски услуги;

За нас, екипът на Serpact, това е още едно изкачено стъпало по пътя към поставените цели. Знаейки стойността и качеството на нашите услуги, смятаме, че е важно да поставим името си в европейския търговски регистър като SEO агенция, която оперира не само на българския пазар.

Какво означава всъщност:  

Основната функция на търговската марка е да идентифицира търговския произход на даден продукт или услуга. Освен това, тя предава послание за качеството на стоките или услугите на предприятието, като по този начин улеснява избора на потребителя. Търговската марка обикновено се използва за рекламни цели и също така функционира като инвестиционен инструмент, тъй като търговските марки могат да бъдат прехвърляни и лицензирани.

Линк към СЛУЖБА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ – СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Подобни статии