Semantic SEO

Алгоритмични модели за класиране на резултати при търсачките

Алгоритмични модели за класиране на резултати при търсачките

През последните години, с бързия растеж на световната мрежа и трудностите в намирането на желана информация, ефикасни и ефективни системи за извличане на информация са станали по-важни от всякога, а…

Анализ на Google Патент: Свързани същности при търсене на фрази изискващи познание

Анализ на Google Патент: Свързани същности при търсене на фрази изискващи познание

Google патентите са едни от основните документи , чрез които търсачката представя и защитава по законен път технологиите , които интегрира в предоставяните си услуги . Едни от най-интересните ,…

Какво е LSI (Latent Semantic Indexing) и как да го използваме в SEO?

Какво е LSI (Latent Semantic Indexing) и как да го използваме в SEO?

Латентно семантичното индексиране оказва изключително влияние днес при оптимизирането на уеб сайтове . То “ преобразява “ съдържанието така , че да изглежда написано за потребители , а не просто…

Какво е SEO оптимизация (Search Engine Optimization)?

Какво е SEO оптимизация (Search Engine Optimization)?

Какво е SEO? Терминът е съкращение на английското „Search Engine Optimization“ и в буквален превод означава „оптимизация за търсещи машини“. Чрез SEO оптимизация всеки сайт може да получи безплатен таргетиран…