Serpact™ официално е търговска марка

Serpact™ официално е търговска марка за Република България
Serpact™ официално е търговска марка за Република България

Serpact™ официално е търговска марка за Република България

Serpact™ официално е търговска марка за Република България
Serpact™ официално е търговска марка за Република България с рег. №97577

Serpact™ има официално издадено свидетелство от Патентното Ведомство на Република България за регистрация на марка „Serpact“, както следва:

(190) BG

(111) Рег. № 97577

(151) Регистрирана на: 01.06.2017 година

(181) Срок на действие изтича на: 29.07.2026 година

(210) № на заявката: 142485

(220) Заявена на 29.07.2016 година

(511) Класове на стоки и/или услугите: 35, 42

(550) Тип на марката: Комбинирана

(732) Притежател/и/: Серпакт ЕООД, 6400 Димитровград, ул. Патриарх Евтимии 15 А1

(740) Име и адрес на представителя по ИС

(565) Защитени цветове

(526) Неохраняеми елементи

(540) Изображение на марката

serpact

(511) Класове на стоки и/или услуги

(510) Списък на стоки и/или услуги

Клас 35: реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност

Клас 42: научни и технологически услуги и свързани с тях изследователски и проектантски услуги; промишлени анализи и проучвания; проектиране и разработване на компютърен софтуер и хардуер
Линк за проверка в портал за електронни услуги на Патентно Ведомство на Република България – https://goo.gl/83c25U
Линк за проверка на Правила и условия на Serpact™

Подобни статии