Никола Минков с предстоящо участие в Advanced SEO Masterclass

Предстои провеждането на Advanced SEO Masterclass в уикенда на 19-20 февруари 2022 г.
Nikola_Minkov_Advanced_SEO_Masterclass

Предстои провеждането на Advanced SEO Masterclass в уикенда на 19-20 февруари 2022 г., където Никола Минков – CEO на Serpact ще вземе участие в рамките на Модул: “6 месеца SEO проект?

Advanced SEO Masterclass е двудневно специализирано обучение, организирано от iab. Bulgaria, предвидено в хибриден формат с индивидуална насоченост, като дава възможността за пряка работа с курсистите.

Модулите са разпределени изключително внимателно, което дава на участниците цялостен поглед върху едни от най-любопитните тънкости в SEO бизнеса, предоставен директно от топ специалисти в бранша! advanced_seo_masterclass

Цялостното преживяване в обучението е подкрепено със среда, в която курсистите имат възможност да задават лично въпроси относно собствени казуси, както и ще получат пълен достъп до серия материали от проведения Masterclass, както и допълнителни ресурси любезно предоставени от лекторите.

Специалистите, с които курсистите ще прекарат Masterclass уикенда си са:

  • Мартин Желязков – SEO специалист, Netpeak
  • Петър Дяксов, управляващ съдружник, SEOMAX
  • Никола Минков, собственик и управител, Serpact

Темите на това издание на Masterclass са: 

  • Модул: Don’t Lose Organic Traffic: The Ultimate Website Migration checklist, planning, and tips
  • Типове миграции – какви типове миграции има, как да ги разграничаваме и защо е важно да имаме предварителна подготовка;
  • Процеси преди и след миграцията – задължителни действия и подготовка, които трябва да се направят преди извършването на миграцията. Подготовка за различни типове миграция;
  • Чеклист за коректна миграция – чеклист за всеки тип миграция и споделяне на важни приоритетни точки, по които трябва се изпълнява всяка миграция.

Като Бонус курсистите ще получат: 

Case Studies при коректна и некоректна миграция

  • Модул: Успешни стратегии за популяризиране на уебсайта и изграждане на външни връзки
  • Модул: 6 месеца SEO проект?

Ние самите имаме удоволствието Никола Минков да представи пред аудиторията модул: “6 месеца SEO проект?”.

В този модул участниците ще преминат през няколко емблематични тънкости, които включват в себе си следните цели:

– Всички участници да създадът заедно 6 месечен проект на чисто нов домейн;

– Проекта да бъде информативен или благотворителен;

– Да вържем процеса от създаването на стратегия до реализацията и проследяването и всеки ще отговаря за различен елемент според нивото на познания;

А ползата от модула се отнася до възможността на курсистите да се запознаят с процесите необходими за създаване на работеща SEO кампания, включвай неизменно и търпението, което се изисква за изясняване на цялата картина.

Повече информация за обучението можете да откриете тук:Advanced SEO Masterclass

Подобни статии