Никола Минков стана млад учен в Стопански факултет

Хубавите новини не спират да прииждат.
Никола Минков е млад учен R1

Хубавите новини не спират да прииждат.

Още една такава е това, че Никола Минков, CEO на Serpact, SERP Conf. и SERP Acad., спечели конкурса за млад учен (изследовател R1) в Стопански факултет към Софийски университет “Климент Охридски”.

Конкурсът се проведе по националната програма на МОН “Млади учени и постдокторанти-2”, обявен на 21-ви септември 2022 година. Всички желаещи можеха да кандидатстват в срок до 5-ти октомври 2022 година спрямо посочените от програмата указания.

В рамките на една година всеки млад учен, който е част от програмата, ще трябва да изготви проект съгласно изискванията на Националната програма “Млади учени и постдокторанти-2”. Изготвената научна продукция се очаква да бъде видима в издания, индексирани в Web of Science и Scopus.

Резултатите от конкурса бяха обявени на 26 октомври 2022 година с решение на Академичния съвет.

Целият екип на Serpact е изключително щастлив и горд от тази новина, като пожелаваме успех на Никола Минков в новото начинание и изпращаме благодарности към Стопанския факултет към Софийски университет “Климент Охридски” за предоставената възможност.

Поздравления!

Подобни статии