Serpact и зеленият пример

Нашите 15 стъпки към отговорно екологично, социално и корпоративно управление
serpact и зеленият пример

В бизнес средите в последните години все по-често се говори за ESG (Еnvironmental, Social and Governance) – екологично, социално и корпоративно отговорно управление.

Концепцията на ESG e бизнесите да се трансформират в устойчиви, за да бъдат успешни и стабилни в дългосрочен план. За целта следва да спазват мерки в три главни аспекта:

 • екологична отговорност
 • социална отговорност
 • корпоративна отговорност

Екологичната отговорност най-общо включва мерки срещу климатичните промени, намаляване на вредните емисии, намаляване на генерираните отпадъци, грижа за водните и природните ресурси.

Социалната отговорност разглежда взаимоотношенията със служители, доставчици, клиенти, общност като се обръща внимание на грижата за здравето на служителите, безопасността на работната среда и др.

Корпоративната отговорност включва интелигентно и прозрачно управление, почтенност в управленските решения, следване на прозрачни счетоводни методи.

Както Ивон Шуинър споделя в книгата си “Отговорната компания“, няма компания, която да бъде изцяло отговорна и екологична във всичките аспекти на ESG.

Но ние вярваме, че всяка компания може да започне със свое темпо да изготвя и да следва стратегически планове, за да вреди по-малко на природата и средата, като подобрява стабилността на бизнеса си.

Нашите 15 стъпки към отговорно екологично, социално и корпоративно управление

Така вече 2 години с малки стъпки в Serpact успяваме да намалим отпечатъка си върху околната среда, както и да подсигурим добра работна среда и интелигентен управленски подход.
Още по-значимо за екипа ни е фактът, че не го правим под натиска на спазване на ESG директиви, а по усещане за екипна и лична отговорност по темата.

ESG инициативи в офиса ни: 

 • В офиса ни събираме разделно хартия, пластмаса и стъкло като за удобство на колегите имаме малки трисекторни контейнери, които отговорни колеги периодично изпразват и носят в близък контейнер на рециклиращата фирма в Свиленград.
 • Избираме доставчици на рециклирана хартия за принтерите, като се принтират само най-необходимите документи.
 • Намалили сме до минимум пластмасовите бутилки за вода като използваме система за пречистване на водата. Системата е с компактен размер, подходящ за всякакъв тип офис. Тя се монтира лесно към чешма и филтрира микро пластмасите в чешмяна вода с размер до 0,2 микрона. През филтъра ѝ ползваме и вода за кафемашината.
 • Кафемашината в офиса ни е с еко-дозети – хартиени торбички с ароматно кафе с различни вкусове. След употребата им събираме дозетите и ги раздаваме на колеги, които желаят да компостират. По този начин и хартията, и остатъкът от кафето могат да се разградят в почвата вместо да запълват кофите за боклук.
 • Съдът, в който събираме дозетите, е специално изработен за офиса ни от дама от групата “Купи подарък от майки на деца с увреждания”. Красивият декупаж ни радва всяка сутрин, а за нас остава и топлината, че сме зарадвали хора в нужда.
 • Използваме нискотоксични почистващи и дезинфекционни препарати, за да намалим употреба на химикали в офиса и поддържаме здравословна работна среда.
 • Намалихме и светлинното замърсяване в офиса като го оборудвахме с LED лампи –  с по-ниска консумация на енергия, минимални разходи за поддръжка, с по-дълъг живот. Предимството им е и, че са произведени от рециклируеми материали и не съдържат замърсяващи елементи като живак.
 • Активно насърчаваме използването на дигитални бележници вместо хартиени.
 • Избираме отговорни доставчици на еко офис материали в асортимента си. Използваме моливи от рециклирана хартия със семена и то от местен малък бизнес. Предстои ни обновяване на рекламните материали с еко химикалки, еко тефтери, еко папки.
 • Визитните ни картички са дигитални – вместо поръчване на хартиени визитки в нов тираж всяка година се ориентирахме към дигиталния им аналог – пластика с дълъг живот и интегрирана NFC технология.

ESG инициативи по време на SERP Conf. 2022 :

 • Рециклирахме всички пластмасови бутилки след събитието.
 • Доставихме плодове без излишна опаковка в красиви панери за многократна употреба.
 • Избрахме кетъринг за обяд без еднократни прибори и еднократна посуда.
 • Единодушно с екипа решихме и дарихме сумата от закупените билети за специализираните workshops по време на конференцията за кауза на фондация “Плюшено мече”. Поздравления и за лекторите на workshop-ите, които приеха предложението и се включиха с още дарения.

ESG инициативи по време на SERP Acad. 2023:

 • Доставихме вода в стъклени бутилки вместо в пластмасови;
 • Всички материали за изпитните сесии са дигитални, с което спестяваме излишното принтиране на материали.

За компанията ни това са малки, но ценни стъпки към отговорно отношение към природата.

Благодарение на меритократичния принцип на управление всички предложения се приемат от мениджмънта, като се насърчава търсенето на нови устойчиви идеи.

Защото вярваме, че трябва да създаваме стойност за всички заинтересовани страни – служители, клиенти, среда и обществото като цяло.

След като изготвихме този кратък одит какво правим до момента в екипа ни (одитирахме се сами), планирахме следващи стъпки, които да предприемем по пътя през тази година. Заедно!

За вдъхновение споделяме цитат от книгата “Отговорната компания“ на Ивон Шуинър:

“Произвеждането на лош продукт значи правене на лош бизнес.
В близките десетилетия, когато потребители ще станат по-взискателни, ресурсите – по-малобройни и по-скъпи, инвеститорите – по-взискателни, всяка компания ще се изправи пред конкуренти, които вече са възприели всички елементи на производствената отговорност.“

Подобни статии